QUY TRÌNH MÀI SÀN BÊ TÔNG

  • Kiểm tra đánh giá bề mặt sàn bê tông về độ phẳng, láng, Mác bê tông…
  • Loại bỏ lớp phủ hiện tại nếu có như sơn epoxy, lớp keo, sealer hay lớp phủ hóa chất khác … bằng cách sử dụng máy mài với đĩa hợp kim 30 grit.
  • Trám chét, sữa chữa các vết nứt, rỗ lớn trên bề mặt bê tông (nếu có).
  • Mài thô tạo độ phẳng với đĩa mài hợp kim 50 grit.
  • Mài đĩa kim cương 50 grit.
  • Mài với đĩa kim cương 100-grit.
  • Tiếp tục mài với đĩa kim cương 200-grit.
  • Phủ một lớp hóa chất thấm vào bê tông gốc lithium silicat densifier ( Lion Hard)
  • Chờ cho hóa chất ngấm vào bê tông khoảng 30 phút, khi bề mặt khô thì tiến hành đánh bóng với đĩa kim cương 400-grit.
  • Tiếp tục đánh bóng với đĩa kim cương 800-grit nếu muốn có độ bóng cao.